Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

 • Data opublikowania: 2023-06-22

LXXV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego


cz. 2cz 1


proponowany porządek obrad

   1. Otwarcie obrad LXXV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego oraz powitanie zebranych.
   2. Przedstawienie porządku obrad LXXV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
   3. Przyjęcie protokołu z LXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w dniu 25 kwietnia 2023 roku.
   4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wotum zaufania.
    • Debata nad przedstawionym Raportem o stanie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2022 rok.
    • Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wotum zaufania.
   5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2022 rok.
    • Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 rok oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021.
    • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
     o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z wykonania budżetu za 2022 rok.
    • Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z rozpatrzenia dokumentów, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
    • Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za rok 2022.
   6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
    • Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.
    • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.
    • Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
   7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w "Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023”.
   8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr LXVII/526/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023-2040”.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023 – 2030.
   10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 224/13, w obr. 3.
   11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów komunalnych
    w drodze darowizny nieruchomości położonej w Tomaszowie Maz. przy
    Pistacjowej.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej
    w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Przyrodniczej 14.
   13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej
    w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Parkowej.
   14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” na lata 2023 – 2026.
   15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do opracowania opinii
    o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych na okres kadencji w latach 2024 – 2027.
   16. Informacja o stanie finansowym spółek prawa handlowego z udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki realizujących zadania własne gminy
    w zakresie gospodarki komunalnej wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.
   17. Informacja o działalności Prezydium Rady Miejskiej w okresie między sesjami.
   18. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
   19. Korespondencja i sprawy różne.
   20. Zamknięcie obrad LXXV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

 

 

                                                                                                            Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij