Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

Uwaga! Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (150 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 01.12.2023 r. godz. 9.00.

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 01.12.2023 r. do godz. 24.00 dnia 01.12.2023 r.

Przyczyny:

- Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo- komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza:

Prognozowana jakość powietrza w oparciu o prognozy jakości powietrza i wyniki pomiarów ze stacji automatycznych.

Dzień 01.12.2023 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.

Prognozowane na dzień 01.12.2023 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Łódź - rejon skrzyżowania al. Jana Pawła II/al. Włókniarzy/al. Mickiewicza/ul. Bandurskiego; Pabianice – centrum miasta teren zwartej zabudowy; Łask - obszar zabudowany miasta - centrum miasta (zachodnia część w granicach administracyjnych); miasto Tomaszów Mazowiecki.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 01.12.2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 95 tys. osób.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,

• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

- unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,

- nie wietrz pomieszczeń,

- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

- unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,

- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

- nie wietrz pomieszczeń,

- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

- stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW PRZEKROCZEŃ WRAZ Z ZAKRESEM STOSOWANIA DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

o korzystaj z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej, wybieraj wspólne podróżowanie,

o korzystaj z systemów informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,

o stosuj w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska,

o stosuj zasady dotyczące oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa,

o zabezpiecz miejsca składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowaną pyłu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania 01.12.2023 r. godz. 9:00.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 r., poz. 845)

Źródła danych

• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;
• Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza.

Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi.

Publikacja https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/3/overruns/0

Pliki do pobraniaTa strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij