Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


Rekompensata na ciepło. Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia

Przypominamy o konieczności złożenia przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz podmioty wrażliwe oświadczenia do sprzedawców ciepła o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców, dla których stosuje się średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Obowiązek złożenia oświadczenia wynika z ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - tutaj. Należy je złożyć do sprzedawcy ciepła, z którym zawiera się lub ma się zawartą umowę. W przypadku odbiorców wrażliwych (np. szpitale, szkoły czy żłobki) niezłożenie w wyznaczonym terminie oświadczenia, uprawnia sprzedawcę ciepła do niestosowania wobec tego odbiorcy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Będzie do tego zobowiązany w miesiącu następującym po miesiącu, gdy wpłynie spóźnione oświadczenie. Czyli jeśli złożono je np. w listopadzie, zacznie funkcjonować od grudnia.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, odbiorca ciepła składa w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnienia do stosowania wobec niego średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą do swojego dostawcy ciepła tj. ZGC lub SM PRZODOWNIK.

Niezłożenie przez odbiorcę, oświadczenia, w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnienia do stosowania wobec niego średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, uprawnia sprzedawcę ciepła do niestosowania wobec tego odbiorcy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Złożenie przez odbiorcę po upływie określonego terminu zobowiązuje sprzedawcę ciepła do stosowania wobec tego odbiorcy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Wprowadzenie do stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą nie powoduje konieczności zmiany umowy sprzedaży ciepła lub umowy kompleksowej.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przewiduje dla wytwórców obowiązek ustalenia ceny ciepła - tzw. średniej ceny ciepła z rekompensatą - na 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

Rekompensata może objąć jedynie sprzedaż ciepła dla gospodarstw domowych oraz wskazanych w ustawie podmiotów, m.in.:

wspólnot mieszkaniowych,
spółdzielni dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych,
placówek systemu oświaty,
placówek systemu ochrony zdrowia,
placówek szkolnictwa wyższego i nauki,
żłobków i klubów dziecięcych,
związków wyznaniowych i kościołów,
placówek kulturalnych,
pozarządowych organizacji pożytku publicznego,
straży pożarnych,
spółdzielni socjalnych.

System rekompensat będzie działać od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r.

Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij