Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

Usuń szkodliwy azbest

Jeszcze tylko do 31 marca 2023 roku prowadzony będzie nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, do realizacji w 2023 roku.

Druk wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Klimatu.

Do wniosku należy załączyć kopię dokumentacji zgłoszenia robót budowlanych albo decyzji pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, obejmujące prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest jeśli w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) wykonanie prac wymaga dokonania zgłoszenia albo uzyskania pozwolenia.

Dofinansowaniu w 100% podlegają koszty realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego polegające na:

1) demontażu wyrobów zawierających azbest;
2) usunięciu odpadów wcześniej zdjętych z obiektów i składowanych na nieruchomości; oraz unieszkodliwieniu poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Złóż informację o wyrobach zawierających azbest

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym właściciele i zarządcy wyrobów zawierających azbest zobligowani są do corocznego składania informacji o przedmiotowych wyrobach wraz z przeprowadzoną oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Do głównych obowiązków właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest należą:

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
2. Sporządzenie Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
3. Opracowanie i udostępnienie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest.
4. Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest.
5. Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest.
6. Zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Do głównych obowiązków właścicieli i zarządców przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów należą:

1. Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia.
2. Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie przez minimum 5 lat.

Szczegółowych informacji dotyczących składania informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu: tel.: 44 724-23-11 wew. 642, 652, 662.

Pliki do pobraniaTa strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij